Home » Tin tức » Kế toán » Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70 năm 2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  ban hành theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số điểm chú ý, tóm tắt như sau:

  1. Thông tư này áp dụng đối với người có chứng chỉ hành nghề kế toán, người có chứng chỉ kiểm toán viên, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và các đối tượng được quy định cụ thể trong nội dung Chuẩn mực trong đó gồm có:
thong-tu-70-nam-2015-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-ke-toan-kiem-toan
Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán
  • Áp dụng cho DN thực hiện dịch vụ Kế toán, kiểm toán,  CN doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài ở Việt Nam và những người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên (CPA).
  • Áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán, CN doanh nghiệp Kiểm toán nước ngoài ở  Việt Nam và NGƯỜI chứng chỉ hành nghề kế toán, có chứng chỉ CPA làm việc trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
  • Áp dụng cho người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong doanh nghiệp.

Chuẩn mực này (Thông tư 70 năm 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và Quyết định 87 năm 2005 của Bộ tài chình hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tải toàn văn Thông tư 70 ====> Tại đây <====

Từ khóa: Thông tư 70, Thông tư 70 btc, Tải Thông tư 70 năm 2015, download Thông tư 70 năm 2014, Thông tư 70 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233