Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 3 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT của Bộ tài chính ngày 24 tháng 11 năm 2015. Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2016.

Thông tư 193 nam 2015 hướng dẫn về thuế GTGT
Thông tư 193 nam 2015 hướng dẫn về thuế GTGT

Bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“h. Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao nhận được tò hoạt động: thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.”

Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư 193/2015/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 193/2015/TT-BTC.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phụ cấp khu vực cho người hưởng bảo hiểm xã hội

Phụ cấp khu vực cho người hưởng bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo