Điểm mới thông tư 193 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/11/2015 2 phút đọc

Ngày tháng 11 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 219/2013/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt điểm mới của thông tư 193 như sau:

Điểm mới thông tư 193 Điểm mới thông tư 193 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Bổ sung: Các đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng sẽ có thêm là các khoản thu lao do được chi trả bởi nhà nước thông qua các hoạt động thu hộ chi hộ nhà nước bao gồm:

  • Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện,
  • Bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội;
  • Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội;
  • Thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế
  • Các khoản thu hộ, chi hộ khác

Trước: Chưa có

Mời các bạn xem tiếp thêm

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo