Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/10/2015 4 phút đọc

Tương tự như hóa đơn thông thường, khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử đều phải có thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bước thực hiện:

thong bao phat hanh hoa don dien tu
thong bao phat hanh hoa don dien tu

Bước 1: Doanh nghiệp cần có Chữ ký số còn hạn sử dụng

Bước 2:

Truy cập vào hệ thống phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) tại địa chỉ https://laphoadon.gdt.gov.vnqua trình duyệt website, sử dụng chứng thư số để đăng ký tham gia hệ thống tại website này.

Trong vòng 03 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo kết quả xét duyệt yêu cầu tham gia từ cơ quan thuế

  • Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống, doanh nghiệp sẽ nhận được thông tin tài khoản để đăng nhập và sử dụng hệ thống tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).
  • Trường hợp doanh nghiệp không được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế nêu rõ lý do chưa được chấp nhận.

Bước 3

Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các nghiệp vụ quản lý hóa đơn trên hệ thống phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) như: đăng ký phát hành; lập và gửi hóa đơn đến Tổng cục Thuế để cấp mã xác thực và thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn theo quy định hiện hành.

Sau khi được chấp nhận tham gia hệ thống và đăng ký phát hành tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN), doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm lập hóa đơn đã có của doanh nghiệp (LHD), phần mềm lập hoá đơn cho doanh nghiệp (ICA) hoặc phần mềm xử lí hoá đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để lập hóa đơn và gửi xác thực hoá đơn. Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp tham khảo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết : Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo