Để chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí hợp lý thì cần những điều kiện gì?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/10/2015 10 phút đọc

Chi phí mua bo him cho nhân viên là chi phí hp lý khi tính thuế TNDN hay không? Điều kiện để đưa chi phí mua bảo hiểm như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với bạn cách để đưa chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ở bài viết này.

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về điều kiện để đưa các khoản chi phí thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệ

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luậ

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặ”

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết b Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ Các khon tin lương, tin thưởng, chi mua bo him nhân th cho người lao đng không được ghi c th điu kin được hưởng và mc được hưởng ti mt trong các h sơ sau: Hp đng lao đng; Tho ước lao đng tp th; Quy chế tài chính ca Công ty, Tng công ty, Tp đoàn; Quy chế thưởng do Ch tch Hi đng qun tr, Tng giám đc, Giám đc quy đnh theo quy chế tài chính ca Công ty, Tng công ty.

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ 2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”

Từ các quy định trên, để đưa chi phí mua bảo hiểm nhân thọ, chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của Công ty, quy chế thưởng.. Doanh nghiệp phải tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

Riêng đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì không được vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người

Để biết chi tiết hơn Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với bạn tình huống cụ thể và Công văn số 2655/CT-TTHT ngày 21/05/2015 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn trả lời dưới đây.

Tình huống:

Kính gửi quý bộ, chúng tôi có một số tình huống vướng mắc về Thuế muốn được quý bộ tư vấn, rất mong được sự giúp đỡ từ quý Bộ.

Trường hợp thứ nhất:

Công ty tôi có mua bảo hiểm y tế của một Công ty nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại công ty tôi. Tôi muốn hỏi như sau:

Khoản chi phí này có được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Người nước ngoài đang làm việc tại Công ty tôi có phải tính thuế TNCN trên khoản chi phí bảo hiểm này không? Phía Công ty Bảo hiểm nước ngoài có chịu Thuế nhà thầu đối với khoản tiền mua bảo hiểm nhận được từ phía Công ty tôi không? Trường hợp thứ hai:

Công ty tôi thuê một Công ty nước ngoài tìm kiếm nhân sự ở nước ngoài về làm việc ở Việt Nam. Tôi muốn hỏi như sau:

Khoản thu nhập mà Công ty tuyển dụng ở nước ngoài nhận được từ việc tìm kiếm nhân sự trên có chịu thuế nhà thầu không?

Rất mong được sự tư vấn từ quý Bộ!

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo