Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 02/10/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung về Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Tôi: ……………Chức vụ: …………....…….Đơn vị: …………………… Giao quyền cho ông/bà: ………….…Chức vụ: ………… Đơn vị:............ Lý do giao quyền:[3]. .. Nội dung giao quyền:[4] . Được thực hiện các thẩm quyền của[5] …..………………………quy định tại khoản … Điều … Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế/Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, kể từ ngày … tháng … năm ……… đến ngày … tháng … năm …………. [6]. Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà ………[7] phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.   Các bạn có thể tải về Quyết định việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại đây Từ khóa: Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Mẫu số 11/QĐGQ,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Miễn thuế, giảm thuế tài nguyên và thủ tục miễn giảm

Miễn thuế, giảm thuế tài nguyên và thủ tục miễn giảm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo