Thời gian chế độ thai sản cho nam giới là bao lâu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/12/2015 4 phút đọc

Trường hợp đối với phụ nữ sinh con thì thời gian nghỉ sinh con được quy định theo Luật bảo hiểm năm 2006, nhưng đối với nam giới khi có vợ sinh con thì sẽ được nghỉ là bao lâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời gian chế độ thai sản cho nam giới

Thời gian chế độ thai sản cho nam giới Thời gian chế độ thai sản cho nam giới là bao lâu

Tại Luật bảo hiểm năm 2006 khôn quy định về thời gian nghỉ đối với nam giới.

Luật bảo hiểm năm 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì có quy định tại khoản 2 Điều 34:

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Do đó, Thời gian chế độ thai sản cho nam giới sẽ được có hiệu lực trong 30 ngày đầu từ ngày vợ sinh con và thời gian nghỉ chế độ tối thiểu sẽ là 05 ngày làm việc và tùy theo từng trường hợp sinh và sức khỏe của người vợ thì số ngày nghỉ sẽ tăng lên theo quy định

Các bài viết tham khảo

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn tra cứu địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn tra cứu địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo