Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/09/2013 5 phút đọc

Khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế thì bắt buộc người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế về sự thay đổi này. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ thời hạn cũng như cách để người nộp thuế thực hiện theo thông tư 156:

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo thông tư 156
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo thông tư 156

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Cách tính thời hạn thực hiện thủ tục

Trong đó, người nộp thuế một số điểm lưu ý về cách tính thời hạn của thời gian nộp thuế được cơ quan thuế quy định như sau:

  • Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.
  • Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.
  • Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.
  • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
  • Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.
 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Văn bản giao dịch với cơ quan thuế theo thông tư 156

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo