Tài liệu tóm tắt thông tư 156 năm 2013 về Luật Quản lý thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/09/2013 13 phút đọc

Ngày 06/11/2013, Tổng cục thuế Ban hành Thông tư 156 Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, bổ sung và sửa đối một số điều của Luật và và Nghị định số 83 năm 2013 của Chính phủ. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 một cách ngắn gọn để các bạn đọc có thể nắm vững hơn về nội dung thông tư và các quy định về quản lý thuế.

tóm tắt thông tư 156
tóm tắt thông tư 156

Mục lục tóm tắt 156 năm 2013

Chương I: Quy định chung

Trong chương I, Thông tư 156 quy định về các đối tượng cũng như phạm vị chịu ảnh hưởng của thông tư. Ngoài ra, doanh nghiệp được hướng dẫn thời hạn thực hiện việc khai báo, bổ sung thông tin với cơ quan thuế. Nội dung bao gồm như sau:

Chương II: Khai thuế, tính thuế

Chương II hướng dẫn về việc thủ tục lập hồ sơ khai thuế đối với các sắc thuế và quy định về tính thuế thuế phải nộp đối với cơ quan thuế. Nội dung bao gồm:

1.Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

2.Thời hạn nộp và gia hạn hồ sơ khai thuế

3. Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế các trường hợp Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

4. Hướng dẫn khai thuế đối với các sắc thuế:

 • Khai thuế giá trị gia tăng
Đối với loại thuế giá trị gia tăng, nội dung bao gồm: Quy định về nộp hồ sơ khai thuế GTGT và Cách kê khai thuế GTGT
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Khai thuế tài nguyên
 • Khai thuế bảo vệ môi trường
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Khai thuế môn bài
 • Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai
 • Khai phí, lệ phí
 • Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài,
 • Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
 • Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê
 • Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô .

5.Các trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan thuế ấn định thuế

6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Chương III: Nộp thuế

Nội dung của chương III sẽ hướng dẫn người nộp thuế một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải đóng, bao gồm:

 • Thời hạn nộp thuế
 • Địa điểm nộp thuế
 • Thủ tục nộp thuế
 • Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 • Xác định ngày đã nộp thuế
 • Gia hạn nộp thuế
 • Nộp dần tiền thuế nợ
 • Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
 • Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế
 • Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Chương IV UỶ NHIỆM THU THUẾ

Nếu một cá nhân hay tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy quyền cho việc thu thuế đối với người nộp thuế. Trách nhiệm và quyền hạn của những người được ủy nhiệm sẽ được định trong những nội dung sau:

 • Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế
 • Trách nhiệm của bên được ủy nhiệm thu
 • Trách nhiệm của Cơ quan thuế ủy nhiệm thu
 • Kinh phí ủy nhiệm thu

Chương V: TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là trách nhiệm bắt buộc đối với mỗi người nộp thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số trường hợp đặc biệt, thì về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ phải lưu ý như sau:

 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
 • Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân ...
 • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Chương VI: THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Chương VI quy định về việc hưởng miễn thuế, giảm thuế cho những người nộp thuế đủ điều kiện. Trong những trường nào thì thì đường hưởng ưu đãi thuế và những thủ tục cần làm được quy định như sau:

 • Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế
 • Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế
 • Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế
 • Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền ...

Chương VII: THỦ TỤC HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ

Chương VII quy định các thủ tục hoàn thuế, bù từ thuế đối với các trường hợp sau:
 • Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết ...
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
 • Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân ...
 • Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể ...
 • Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền ...
 • Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác
 • Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Chương VIII: KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ, QUẢN LÝ RỦI RO

Mục 1. KIỂM TRA THUẾ
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế
 • Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế
 • Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức thuế ...
Mục 2. THANH TRA THUẾ
 • Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế
 • Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế
 • Hồ sơ thanh tra
 • Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế ...
Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ
 • Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế

Chương IX: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VỀ THUẾ

 • Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, khởi kiện
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp
 • Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo
 • Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm ...
Trên đây là toàn bộ tóm tắt Thông tư 156 một cách ngắn gọn và đầy đủ nội dung để giúp bạn đọc có thể dễ hiểu và nắm vững Luật quản lý thuế nhất Tờ khóa: Thông tư 156 Tổng cục thuế, Thông tư 156 download, Thông tư 156 năm 2013, Thông tư 156 thay thế Thông tư 28, Thông tư 156 và các biểu mẫu, Thông tư 156 Bộ tài chính năm 2013, download Thông tư 156 Bộ tài chính
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khởi tạo hóa đơn điện tử là gì ? Thông tư 32 năm 2011

Khởi tạo hóa đơn điện tử là gì ? Thông tư 32 năm 2011

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo