Các nguyên tắc khai thuế, tính thuế mới nhất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/09/2013 8 phút đọc

Theo luật quản lý thuế Thông tư 156, tất cả các người nộp thuế đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên những nguyên tắc khai thuế và nguyên tắc tính thuế. Vậy những nguyên tắc đó là như thế nào? Và những nguyên tắc đó đến nay có gì thay đổi Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt nội dung của các nguyên tắc để bạn đọc có thể nắm vững khi thực hiện khai thuế tính thuế

Nguyên tắc khai thuế, tính thuế
Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

Nguyên tắc khai thuế

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đầy đủ hồ sơ chứng từ cho cơ quan thuế đúng thời hạn

Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, trừ trường doanh nghiệp chất dứt hoặc tạm ngừng hoạt động, còn lại doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế đúng hạn kể cả trong trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc đang được ưu đãi, miễn giảm thuế khác

Thời gian kỳ tính thuế

  • Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh.
  • Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương lịch.
Năm 2013, Theo thông tư 156 Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Tuy nhiên, theo Thông tư 151/2014, Bổ sung thêm một số điều sau: đ.1) Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;
  • Lý do tạm ngừng kinh doanh;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế tiếp tục kê khai thuế theo quy định. Đối với những doanh nghiệp, tổ chức xảy ra trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cùng với đó là thực hiện nghĩa vụ khai tính tính thuế như quy định của Luật quản lý

e)Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam. Trường hợp khai các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên thì đồng tiền khai thuế là Đô la Mỹ.

Nguyên tắc tính thuế

a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ tất cả những quy định về nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khia thuế theo Thông tư 156 - Luật quản lý thuế năm 2013. Với những nguyên tắc này hy vọng các bạn kế toán sẽ thực hiện đúng theo quy định của luật thuế

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo