Đối tượng cấm thành lập và quản lý DN khi thành lập công ty

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 5 phút đọc

Để có thể thành lập công ty trước tiên bạn phải xem mình có nằm trong trường hợp những đối tượng cấm thành lập và quản lý DN không. Luật có quy định rõ những đối tượng không được phép đăng ký thành lập và quản lý doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số điều cần biết về những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp trước khi chính thức đăng ký thành lập công ty.

Đối tượng cấm thành lập và quản lý DN khi thành lập công ty
Đối tượng cấm thành lập và quản lý DN khi thành lập công ty

Đối tượng cấm thành lập và quản lý DN

1. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định dưới đây:

3. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Thanh lap cong ty, Thành lập doanh nghiệp, Thanh lap doanh nghiep, Thành lập công ty
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quy định về góp vốn và cơ cấu góp vốn khi thành lập công ty

Quy định về góp vốn và cơ cấu góp vốn khi thành lập công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo