Home » Bài đăng » Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1

Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1

Bước 1: Đăng nhập vào mã số thuế doanh nghiệp trên hỗ trợ kê khai

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1

Bước 2: Tìm và sửa lỗi trên tờ khai

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 2

Bước 3: Chọn kỳ kê khaisua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 3

Bước 4: Tìm trên phụ lục và sửa lại này tháng theo định dang dd/mm/yyyy

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 4

Bước 5: Ghi và kết xuất tờ khai XML

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 5

Bước 6: Lưu tờ khai

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 6

Bước 7: Kết xuất tờ khai

sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-cvc-datatype-valid-1-2-1 7

Đó là 7 bước để các bạn khắc phục lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1 ’07/18/2014′ is not a valid value for ‘date’.

Chúc các bạn thành công

Tiếp theo

Cách tra cứu Hóa đơn GTGT

Để biết được hóa đơn doanh nghiệp mình đã phát hành thành công hay chưa hoặc …