Sửa lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu"

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/12/2015 2 phút đọc

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu"

Đối với trường hợp mật khẩu sai, người nộp thuế cần thực hiện lấy lại mật khẩu do cơ quan thuế cung cấp. Cụ thể như sau Bước 1: Đăng nhập vào trang của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và Chọn phần đăng nhập sua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau Bước 2: Chọn Lấy lại mật khẩusua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 2 Bước 3: Điền mật khẩu mới muốn thay đổisua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 3 Bước 4: Điền mã pin của USB Tokensua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 4 Bước 5: Chọn đúng thiết bị của đơn vịsua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 5Bước 6: Mật khẩu đã thay đổi sua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 6

Đó là 6 bước để các bạn khắc phục lỗi Sửa lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu"

Chúc các bạn thành công!!
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1

Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo