Thu nhập từ quà tặng không phải đóng thuế TNCN khi nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 7 phút đọc

Các doanh nghiệp thường có các phần thưởng hoặc cá nhân khi đi mua hàng nhận được các phần quà từ phía người bán trong các chương trình khuyến mại. Đây là được xem như như khoản phần quà tặng. Vậy trường hợp này cá nhân có phải nộp thuế TNCN hay không? Vậy trường hợp nào thì cá nhân hay tổ chức không phải kê khai nộp thuế?

Thu nhập từ quà tặng

Thu nhập từ quà tặng không phải đóng thuế TNCN khi nào?
Thu nhập từ quà tặng không phải đóng thuế TNCN khi nào?

Thu nhập quà tặng trong các chương mại thường được người bán trao tặng luôn cho người mua. Tuy nhiên, theo quy định của luật thuế TNCN có nêu rõ:

Tại điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 quy định:

“6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

...b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

...10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

- Tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn “6. Thu nhập từ trúng thưởng

……b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

Vậy trường hợp nào là hình thức khuyến mại

Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại: “Điều 92. Các hình thức khuyến mại

  1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
  2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
  3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
  5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
  8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
  9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận

Như vậy, đối với các trường hợp mua hàng mà người mua nhận được các phần quà cho tất cả các khách hàng KHÔNG, tổ chức bốc thăm ..... như tại điều 5, 6 ở trên đồng thời quà tặng không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được KHÔNG thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạch toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng

Hạch toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo