Người mua mang tiền vào Việt Nam thanh toán cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2015 6 phút đọc

Người mua mang tiền vào Việt Nam thanh toán cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa để được hoàn thuế GTGT thì cần phải có những chứng từ sau:

thanh-toan-qua-ngan-hang

- Hợp đồng mua bán, gia công hàng hóa.

- Tờ khai hải quan.

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 11 Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 như sau:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

…..

  1. b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

……

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Người nhập cảnh mang tiền qua biên giới phải kê khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán cụ thể đối với từng hợp đồng mua bán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu hàng hóa; đồng thời xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khẩu để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp người nhập cảnh không phải là đại diện doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền (bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cùng với bản chính bằng tiếng của nước có đường biên giới cửa khẩu tiếp giáp) của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua bán nêu trên. Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bán cụ thể.”

Như vậy: Doanh nghiệp cũng được coi là có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp người mua nước ngoài trực tiếp mang số tiền thanh toán cho người bán:

- Người nhập cảnh mang tiền qua biên giới phải kê khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán cụ thể đối với từng hợp đồng mua bán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu hàng hóa;

- Đồng thời xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khẩu để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu.

- Trường hợp người nhập cảnh không phải là đại diện doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền (bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cùng với bản chính bằng tiếng của nước có đường biên giới cửa khẩu tiếp giáp) của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua bán nêu trên.

- Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bán cụ thể

Mời các bạn xem tiếp: Thuê tài sản cá nhân có cần phải thanh toán qua ngân hàng

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn khai thuế trên trình duyệt Chrome và Firefox

Hướng dẫn khai thuế trên trình duyệt Chrome và Firefox

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo