Home » Bài đăng » Mức phạt không nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2017.

Mức phạt không nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2017.

Hiện nay, một số doanh nghiệp chưa hoặc quên việc nộp báo cáo tình hình lao động theo định kỳ. Vậy doanh nghiệp có bị phạt không?. Nay, Đại Lý Thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn độc giả như sau:

      Theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, khi doanh nghiệp mới thành lập sẽ khai trình sử dụng lao động theo mẫu 05 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hằng năm, vào định kỳ, doanh nghiệp phải nộp thêm báo cáo tình hình thay đổi lao động theo mẫu 07 trước ngày 25/05 đối với 6 tháng đầu năm và trước ngày 25/11 đối với 6 tháng cuối năm cho phòng LĐTBXH quận, huyện nơi công ty trú đóng. ( Thông tư 23/2014/TT-BLDTBXH, điều 6, khoản 2).

        Trường hợp doanh nghiệp không khai trình sử dụng lao động và nộp báo cáo định kỳ về tình hình lao động sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sai quy định trên (Theo Nghị định 95/2013/ND-CP, điều 25, khoản b).

Như vậy, các doanh nghiệp cần chú ý thêm về việc kê khai báo cáo tình hình lao động hằng năm để công ty không bị đóng phạt theo quy định pháp luật.

Tiếp theo

Phần mềm Sửa lỗi đang tải thư viện chỉ bằng vài Click chuột

Hiện nay trong quá trình các bạn Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế có phát …

0989.258.233