Mức phạt vượt quá số lao động tại hộ kinh doanh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/06/2017 5 phút đọc

Như đã chú ý về một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể khi đối tượng này bị khống chế số lượng lao động. Vậy trong trường hợp vượt quá số lao động cho phép tại hộ kinh doanh thì mức phạt áp dụng trong trường hợp này là bao nhiêu

Mức phạt vượt quá số lao động tại hộ kinh doanh

Điểm C, khoản 1 của điều 41 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định mức phạt với hộ kinh doanh sử dung trên 10 lao động có bị sử phạt không:
Mức phạt vượt quá số lao động tại hộ kinh doanh
Mức phạt vượt quá số lao động tại hộ kinh doanh
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thường xuyên sử dụng trên 10 lao động trở lên Trong trường hợp này nếu hộ kinh doanh cá thế sử dụng trên 10 lao động để không bị phạt hành chính nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật thành lập doanh nghiệp năm 2014.  

II, Những hành vi khác bị phạt với hộ lao động sử dụng trên 10 doanh nghiệp trở lên

Hộ kinh doanh vi phạm sử dụng trên 10 lao động trở lên, nếu hộ kinh doanh này vi phạm theo khung hình phạt đã nêu:
  • Những hộ kinh doanh bán bán buôn chuyển qua hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm trên đã đăng ký với cơn quan chức năng từ cấp huyện trờ nên nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động. • Hộ kinh doanh cá thể thành lập cho những người không được quyền thành lập.
  • Hộ kinh doanh không đăng ký thành lập được phép thành lập hộ kinh doanh đăng ký theo quy định.
  • Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh.
  • Không thông báo tình hình kinh doanh của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doa 7nh cấp huyện trở nên.
Như vậy với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động không đăng ký thành lập doanh nghiệp, chưa thông báo với đơn vị kê khai thuế trực thuộc đơn vị đăng ký, làm trái những quy định pháp luật

III. Cách khắc phục với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên

Với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên cần khắc phục những tình trạng sau
  • Với hộ kinh doanh phải làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác mà chỉ được đăng ký thành lập một hộ kinh doanh duy nhất đối với hoạt động vi phạm tại điểm a khoản 1 của điều này.
  • Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo cho cơ quan quản lý thị trường theo quy định áp dụng với hành vi vi phạm quy định áp dụng tại điểm d, khoản 1
  • Hộ kin h doanh sử dụng trên 10 lao động bắt buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh nếu vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.
  • Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động vi phạm quy định tại khoản 2 điều này buộc phải kê khai lại toàn bộ hoạt động kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Đó là mức phạt và một số cách cần phải xử lý khi các hộ kinh doanh phát sinh số lao động vượt quá 10 người theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể

Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo