Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 4 phút đọc

Năm 2014, Luật Doanh nghiệp chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, theo đó, môt số quy định về hộ kinh doanh cá thể cũng được thay đổi dẫn đến có thể thay đổi hình thức của loại hình này? Đại lý thuế Công Minh điểm lại một số nét đang lưu ý khi Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực:

Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể

Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể
Một số điểm mới về hộ kinh doanh cá thể

1. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên đã phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên đã phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Khác với quy định trước đây thì hộ kinh doanh chỉ phải thành lập doanh nghiệp khi có hơn mười lao động và sử dụng một cách thường xuyên.

2. Chủ hộ kinh doanh không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

- Theo quy định mới thì: Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh cũng có sự thay đổi lớn:

- Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

- Nhưng Trước đây thì: thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất. Hoặc trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

4. Về con dấu thì: Theo quy định cũ, Hộ kinh doanh không có con dấu, tuy nhiên, nghị định mới thì lại không quy định về vấn đề này.

Theo đó, hộ kinh doanh thì có thể sử dụng con dấu cho đơn vị mình theo thiết kế tùy chọn

5. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

6. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mức phạt không nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2017.

Mức phạt không nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2017.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo