Mức phạt không nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2017.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/06/2017 2 phút đọc

Hiện nay, một số doanh nghiệp chưa hoặc quên việc nộp báo cáo tình hình lao động theo định kỳ. Vậy doanh nghiệp có bị phạt không?. Nay, Đại Lý Thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn độc giả như sau:Phat-tien-300x189

Theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, khi doanh nghiệp mới thành lập sẽ khai trình sử dụng lao động theo mẫu 05 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hằng năm, vào định kỳ, doanh nghiệp phải nộp thêm báo cáo tình hình thay đổi lao động theo mẫu 07 trước ngày 25/05 đối với 6 tháng đầu năm và trước ngày 25/11 đối với 6 tháng cuối năm cho phòng LĐTBXH quận, huyện nơi công ty trú đóng. ( Thông tư 23/2014/TT-BLDTBXH, điều 6, khoản 2).

Trường hợp doanh nghiệp không khai trình sử dụng lao động và nộp báo cáo định kỳ về tình hình lao động sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sai quy định trên (Theo Nghị định 95/2013/ND-CP, điều 25, khoản b). Như vậy, các doanh nghiệp cần chú ý thêm về việc kê khai báo cáo tình hình lao động hằng năm để công ty không bị đóng phạt theo quy định pháp luật.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lương của Giám đốc có được tính vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Lương của Giám đốc có được tính vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo