Mẫu tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN

Để lập được hồ sơ khai thuế tài nguyên, người nộp thuế phải tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải  Mẫu tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN

tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN