Home » Tin tức » Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …