Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 1 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành. Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây
Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo