Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/12/2015 3 phút đọc

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế có nhu cầu nộp tờ khai XML với cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế với người nộp thuế như sau:

Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK mới nhất huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 1 Bước 2: Kết xuất tờ khai định dạng XML với cơ quan thuếhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 4 Bước 3: Lưu file đính kèmhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 5 Bước 4: Kết xuất thành công tờ khai XMLhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 6 Bước 5: Nộp tờ khai sau khi đăng nhập thành công vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 7 Bước 7: Chọn đúng file XML cần nộphuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 8 Bước 8: Ký điện tử tờ khaihuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 9 Bước 9: Điền mật khẩuhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 10 Bước 10: Nộp tờ khaihuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 12 Bước 11: Kiểm tra lại tờ khai đã được nộp cho cơ quan thuế. huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 13 Đó là 11 bước để người nộp thuế có thể dễ dang thực hiện được việc nộp tờ khai định XML với cơ quan thuế trên hệ thông kê khai Mời các bạn tham khảo thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn thay đổi Chữ ký số với cơ quan thuế

Hướng dẫn thay đổi Chữ ký số với cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo