Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCCác bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCtại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo