Home » Bài viết » Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

  • Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………………………………….. ;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Các bạn có thể download: Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 04 – 2/TNCN, Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233