Mẫu 03-4/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-4/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 03-4/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • TNDN: thu nhập doanh nghiệp
  • Cột ngoại tệ: ghi rõ loại ngoại tệ

Các bạn có thể tải về: Mẫu 03-4/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 03-4/TNDN, Mẫu số 03-4/TNDN theo thông tư