Mẫu 03-3B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 03-3B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tên người nộp thuế: ......................................................................................... Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………….. Mã số thuế: A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế: 1. Điều kiện ưu đãi:
 • Ngành nghề, địa bàn đầu tư:
  • Đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Dự án đầu tư:
  • Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới Đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất
  • Trong đó, dự án đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư:
   • Hạng mục đầu tư : .......................................... Hạng mục đầu tư:............................................ Hạng mục đầu tư:............................................ Thời gian đăng ký bắt đầu thực hiện miễn, giảm thuế:....................
2. Mức độ ưu đãi thuế:
 • 2.1- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ưu đãi:.......%
 • 2.2- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi:...... năm, kể từ năm......
 • 2.3- Thời gian miễn thuế: ........ năm, kể từ năm........
 • 2.4- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: ........ năm, kể từ năm ......
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03-3B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-3B/TNDN, Mẫu số 03-3B/TNDN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo