Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 4 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCTên người nộp thuế: ......................................................................................... Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………. Mã số thuế: A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế: 1. Điều kiện ưu đãi:
 • Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.
 • Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.
 • Dự án đầu tư đặc biệt quan trọng.
 • Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô; Cơ quan xuất bản.
 • Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
 • Ưu đãi khác
2. Mức độ ưu đãi thuế:
 • 2.1- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:.......%
 • 2.2- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi...... năm, kể từ năm.......
 • 2.3- Thời gian miễn thuế ........ năm, kể từ năm........
 • 2.4- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: .........năm, kể từ năm.......
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-3A/TNDN, Mẫu số 03-3A/TNDN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 03-2/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03-2/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo