Home » Bài viết » Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:
– Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.
– Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài.

Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/NTNN, Mẫu số 02/NTNN theo thông tư

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …