Mẫu 02/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCI. Đại diện cơ quan thuế: 1. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: .......................................... 2. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: .......................................... II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế): Ông (bà): ............................................................................................................... CMND/hộ chiếu số: ................................................................................................. Chức vụ: .......................... đại diện cho....(tên người nộp thuế)..., Mã số thuế: .................. Địa chỉ: ................................................................................................................ III. Nội dung làm việc: .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế: 1................................................................................................................................ 2................................................................................................................................ .................................................................................................................................. V. Đề xuất và kiến nghị: 1. Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo qui định của pháp luật thuế: .................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Các nội dung chưa được làm rõ: .......................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có):................................................................................................................ ............... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/KTTT, Mẫu số 02/KTTT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo