Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Hình thức hoàn trả: Chuyển khoản Số tài khoản.............................Tại ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)…………………. Tiền mặt Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước…………………………….. Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là...................... đồng. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ....(Tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ................ Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/QĐHT, Mẫu số 01/QĐHT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02/HT-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/HT-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo