Mẫu 05/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 05/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 05/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. Các bạn có thể tải về: Mẫu 05/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/KTTT, Mẫu số 05/KTTT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu 04/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 04/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 06/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 06/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo