Home » Bài đăng » Lương của Giám đốc có được tính vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Lương của Giám đốc có được tính vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc vấn đề tiền lương của Giám đốc có được cho vào Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?. Nay, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ ý kiến như sau:

Theo Điểm d, khoản 2.5, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ban hành ngày 18/06/2014, bắt đầu có hiệu lực ngày 02/08/2014, quy định về các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“ Tiền lương, tiền công của chủ doanh  nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH MTV (do cá nhân làm chủ); thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh”.

     => Kết luận:

  1. Giám đốc là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH MTV, dù có hoặc không tham gia trực tiếp điều hành công ty thì chi phí lương vẫn KHÔNG được tính và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
  2. Trường hợp các cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thì vẫn được tính vào chi phí hợp lý.
  3. Nếu giám đốc thuê ngoài, nhận lương hằng tháng từ chủ doanh nghiệp thì chi phí này được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
  4. Nếu giám đốc của công ty TNHH 2 Thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần thì Chi phí này vẫn là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tiếp theo

Phần mềm Sửa lỗi đang tải thư viện chỉ bằng vài Click chuột

Hiện nay trong quá trình các bạn Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế có phát …

0989.258.233