Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Lỗi khi lập giấy nộp tiền điện tử

Lỗi khi lập giấy nộp tiền điện tử

Ngày 13 tháng 02 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 643/TCT-CNTT về việc Xử lý lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử. Tóm tắt nội dung văn bản như sau:

Hỏi: Doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền trên hệ thống Nộp thuế điện tử  image031 copycủa Tổng cục Thuế với thông tin cơ quan quản lý thu là “Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa” nhưng cơ quan Kho bạc nơi nộp là “Kho bạc huyện Cam Lâm” và nhận được thông báo lỗi: “Mã địa bàn hành chính không có trong danh mục”. Đây là trường hợp doanh nghiệp đăng ký Nộp thuế điện tử thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Trả lời:

– Do hệ thống xử lý của Ngân hàng Agribank có đưa một số điều kiện ràng buộc chặt để hạn chế việc chuyển tiền nhầm nên những giấy nộp tiền điện tử trong trường hợp nêu trên sẽ bị hệ thống chặn và thông báo lỗi (cơ quan quản lý thu là Cục Thuế nhưng Kho bạc nơi nộp là Kho bạc cấp huyện).

– Trường hợp này khi nộp tiền tại quầy của Ngân hàng sẽ được cán bộ Ngân hàng kiểm tra và xử lý trực tiếp nên không có sai lệch thông tin giấy nộp tiền.

– Tổng cục Thuế đã yêu cầu Ngân hàng Agribank phân tích và chỉnh sửa hệ thống theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp lập và gửi Giấy nộp tiền tự động trên hệ thống Nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế (Cục CNTT) sẽ thông báo bằng email cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (phòng Tin học) khi hệ thống của Ngân hàng Agribank đã nâng cấp đáp ứng.

Hiện tại, để quản lý chính xác số thu, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp tại quầy của Ngân hàng cho những trường hợp đặc biệt nêu trên.

Chi tiết xem tại Công văn số: 643/TCT-CNTT về việc Xử lý lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …