Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 3 phút đọc

Khi người nộp thuế muốn ngừng dịch vụ nộp thuế điện tử thì phải thực hiện những gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Người nộp thuế không thể ngừng hẳn dịch vụ nộp thuế điện tử mà chỉ có thể Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử với từng ngân hàng thương mại đã đăng kí. Các bước để đăng ký Ngừng như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử

Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Đăng ký Ngừng

Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

  • Chọn Ngân hàng muốn ngừng dịch vụ NTDT
  • Chọn hoặc nhập Lý do ngừng dịch vụ

Bước 3: Bấm “Đăng ký ngừng” và thực hiện “Ký và Hoàn Thành” để ngừng dịch vụ NTDT với ngân hang đã lựa chọn.

Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn điền số khung, số máy của ô tô, xe máy trong giấy nộp tiền

Hướng dẫn điền số khung, số máy của ô tô, xe máy trong giấy nộp tiền

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo