Cách sử lý khi tên người nộp thuế điện tử dài hơn 70 ký tự

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 5 phút đọc

Khi nộp thuế điện tử, nhiều trường hợp người nộp thuế có tên dài hơn 70 ký tự nộp thuế điện tử bị hoàn tiền do giới hạn tên theo quy định thanh toán của ngân hàng nhà nước phải sử lý ra sao. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ cách sử lý khi tên người nộp thuế điện tử dài hơn 70 ký tự

Cách sử lý khi tên người nộp thuế điện tử dài hơn 70 ký tự

Cách sử lý khi tên người nộp thuế điện tử dài hơn 70 ký tự

- Nếu ngân hàng nắm tài khoản của NNT không phải là ngân hàng chuyên thu: Khi nhận được GNT từ cổng nộp thuế điện tử, ngân hàng tự động cắt bỏ từ ký tự thứ 71 trong tên NNT để chuyển điện đi CITAD theo đúng quy định về độ dài điện thanh toán của NHNN.

  • Ngân hàng chuyên thu (ngân hàng nắm tài khoản kho bạc) khi nhận được điện liên ngân của ngân hàng nắm tài khoản NNT không được trả lại điện với lý do tên và MST không khớp nhau. Ngân hàng không cần thực hiện kiểm tra ràng buộc tên người nộp thuế phải đúng với mã số thuế và tiếp tục chuyển điện tới KBNN.
  • Khi Kho bạc nhận được điện từ NH chuyên thu sẽ tự động lấy đúng tên của NNT trong danh mục theo thông tin MST.

- Nếu ngân hàng nắm tài khoản NNT đồng thời nắm tài khoản Kho bạc nhận được giấy nộp tiền từ cổng NTDT có tên NNT dài hơn 70 ký tự, ngân hàng tự động cắt bỏ từ ký tự thứ 71 trong tên NNT để chuyển điện CITAD theo đúng quy định về độ dài thanh toán của NHNN.

  • Kho bạc khi nhận được điện từ NH chuyên thu sẽ tự động lấy đúng tên của trong danh mục theo thông tin MST.

- Nếu NNT và ngân hàng nắm tài khoản NNT vẫn bị ngân hàng chuyên thu trả lại tiền với lý do tên không khớp với MST, NNT và ngân hàng liên hệ và yêu cầu ngân hàng làm đúng theo cẩm nang TCT đã hướng dẫn tại mục này.

Mời các bạn xem tiếp bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn thu ngân sách về sở giao dịch kho bạc nhà nước

Hướng dẫn thu ngân sách về sở giao dịch kho bạc nhà nước
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo