Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 2 phút đọc

Phản ánh giá gốc của hàng xuất bán.

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 154, 155, 156

Số tiền trả lần đầu, số tiền còn phải thu DTBH và lãi trả chậm.

Nợ TK 111, 112, 131 ... Tổng giá thanh toán

Có TK 511: Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT

Có TK 33311: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Khi thu tiền bán hàng lần tiếp theo, ghi.

Nợ TK 111, 112, .... Số tiền khách hàng trả dần

Có TK 131: Phải thu của khách hàng

Ghi nhận doanh thu.

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515: Lãi trả chậm, trả góp

29158
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hạn nộp báo cáo sử dụng lao động

Hạn nộp báo cáo sử dụng lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo