Home » Bài đăng » Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng có thể xem thông tin chi tiết phiếu cấp lẻ và phiếu bán lẻ hoá đơn.

Xem phiếu cấp lẻ hoá đơn

 • Chọn Link xem chi tiết phiếu cấp lẻ
Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn
Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông tin phiếu cấp lẻ, gồm các thông tin sau:
  • Thông tin chung:
  • Cơ quan Thuế cấp lẻ
  • Ngày cấp lẻ
  • Tổ chức, cá nhân được cấp lẻ: Hiển thị thông tin tổ chức, cá nhân được cấp lẻ bao gồm Mã số Thuế,Tên, Địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp lẻ
  • Xem lịch sử thay đổi phiếu cấp lẻ, chỉ hiển thị nếu phiếu cấp lẻ có điều chỉnh.
 • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn cấp lẻ, bao gồm:
  • Tên loại hoá đơn
  • Mẫu số
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Số hoá đơn

Xem phiếu bán lẻ hoá đơn

 • Chọn Link xem chi tiết phiếu bán lẻ
Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn
Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông tin phiếu bán lẻ, gồm các thông tin:
  • Thông tin chung:
   • Cơ quan Thuế bán lẻ
   • Ngày bán lẻ
   • Mã/Tên tổ chức, cá nhân được bán lẻ: Hiển thị thông tin tổ chức, cá nhân được bán lẻ bao gồm Mã số Thuế, Tên, Địa chỉ tổ chức, cá nhân được bán lẻ
   • Xem lịch sử thay đổi phiếu bán lẻ, chỉ hiển thị nếu phiếu bán lẻ có điều chỉnh.
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn bán lẻ, bao gồm:
   • Tên loại hoá đơn
   • Mẫu số
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Số hoá đơn

Từ khóa: Xem phiếu bán lẻ hóa đơn, Xem phiếu cấp lẻ hóa đơn, Xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …