Home » Bài đăng » Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng (Phí môn bài 2017)

Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng (Phí môn bài 2017)

Việc thay đổi thuế môn bài thành phí môn bài dẫn đến việc thực hiện nộp thuế qua mạng cũng có sự thay đổi. Kế toán cần hết sức lưu ý trong quá trình lâp tờ giấy nộp tiền để tránh sự nhầm lẫn. Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng đối với Phí môn bài 2017 và Thuế môn bài năm 2016

Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng

1. Nộp thuế môn bài năm 2016

Đầu tiên, người nộp thuế cần đăng nhập vào trang web https://nopthue.gdt.gov.vn/ và đăng nhập tên tài khoản cũng như mật khẩu

Bước 2: Chọn mục Giấy nộp tiền

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-1
Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng

Bước 3: Chọn Ngân hàng, số Tài khoản Ngân hàng và Tra cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế: NNT chọn tra cứu danh mục NDKT

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-2
Chọn Ngân hàng và số tài khoản

Bước 4: Chọn đúng nôi dung Kinh tế: Thuế môn bài năm 2016

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-3

Bước 5: Chọn Đúng nội dung và hoàn thành toàn bộ nội dung giấy nộp tiền, Kiểm tra nội dung giấy nộp tiền

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-11

Bước 6: Ký điện tử và nộp giấy nộp tiền, Chờ xác nhận của Ngân hàng

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-6

2. Nộp Phí môn bài năm 2017

Thực hiện tương tự với Bước 1,2,3 của Phần Nộp thuế môn bài cho năm 2016

Bước 4: Tra cứu và chọn NỘI DUNG KINH TẾ PHI MÔN BÀI NĂM 2017

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-8

Chọn nội dung tương ứng

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-9

Bước 5: Hoàn thành giấy nộp tiền và kiểm tra lại thông tin

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-12

Bước 6: Ký điện tử và nộp giấy nộp tiền, Chờ xác nhận của Ngân hàng

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-6

Trên đây là cách người nộ thuế có thể thực hiên để nộp tiền thuế môn bài năm 2016 và Phí môn bài năm 2017 đúng nội dung kinh tế theo quy định mới về khoản phí này. Hy vọng kế toán có thể thực hiện đúng và chính xác cho nôi dung nộp tiền này

Tiếp theo

Cài đặt chữ ký số Newtel CA

Cách cài đặt thiết bị USB token chữ ký số NEWCA

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách cài đặt thiết bị USB token chữ …