Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử)

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/12/2015 4 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015) chi tiết từng bước như sau: Doanh nghiệp đã lập hóa đơn và được cáp mà xác thực thành công cho 01 hóa đơn bất kỳ, vì lý do nào đó. không phát sinh nghiệp vụ kinh tế với người mua và người bán và người mua đều chưa sử dụng hóa đơn đó kể kê khai thuế, người bán cùng thỏa thuận với người mua để xóa bỏ hóa đơn đó. Để thực hiện xóa bỏ, người bán thực hiện các bước sau:
  • Menu trên ứng dụng:

Các bước thực hiện: - Vào chức nâng theo menu —> Nhập số hóa đơn xác thực của hóa đơn cần xóa bỏ. hoặc chọn hình để tìm kiếm ra số hóa đơn xác thực của hóa đơn cần xóa bở —> chọn nút "Lập hóa đơn xóa bỏ"

- Điền thông tin số biên bàn thỏa thuận giừa bên mua và bên bán về việc xóa bỏ hóa đơn.

Lưu ý: Nếu hóa đơn chưa được người bán gửi cho người mua thì số văn bản thỏa thuận ghi chú Hóa đơn chưa gửi cho người mua thì số văn bản thỏa thuận ghi chú "Hóa đơn chưa gửi người mua"

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực, ICA Mới nhất, VAN mới nhất, Phần mềm xử lý hóa đơn

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo