Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/12/2015 4 phút đọc

Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội hang năm danh cho những đối tượng trước năm 1995. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước

1. Hằng năm, ngân sách nhà nước cấp đủ, kịp thời cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản kinh phí để thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao gồm:

a) Lương hưu;

b) Trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

c) Trợ cấp công nhân cao su; trợ cấp hằng tháng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

d) Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; trợ cấp phục vụ;

đ) Cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình;

e) Trợ cấp tuất;

g) Trợ cấp mai táng;

h) Đóng bảo hiểm y tế theo chế độ;

i) Phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động;

k) Phụ cấp khu vực;

l) Chi phí chi trả.

2. Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người quy định tại Điều 23 Quy định tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng bảo hiểm)

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo