Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại VN

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 6 phút đọc

Công ty nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam cần thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Để giúp các thương nhân nước ngoài thuận tiện về thủ tục và hồ sơ pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số thông tin về hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại VN như sau.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại VN
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại VN

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trước khi thành lập văn phong đại diện, ta phải xét đến:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.
  • Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2006/NĐ-CP.
  • Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương theo quy định phù hợp với quy định của pháp luật
  • Bản sao các loại giấy tờ kinh doanh khác tới công ty có liên quan tới có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Hoặc những loại giấy tờ khác có liên quan tới loại giấy tờ của công ty bạn có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì và thời hạn tối thiểu là một năm nhé
  • Các tài liệu liên quan tới vấn đề tài chính của công ty có giá trị tương đương chứng minh và báo cáo tài chính 1 năm gần đây nhất đầy đủ của công ty
  • Cung cấp những bản sao điều lệ liên qua tới công ty gần nhất đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế tại việt nam
  • Các loại giấy tờ cá nhân liên quan tới cá nhân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đại diện tại việt nam
  • Thư ủy quyền cho do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện, Công ty nước ngoài, Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo