Home » Bài đăng » Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Tương tự như trường hợp hàng hóa tồn kho thiếu chờ xử lý , khi kế toán phát hiện hoặc kiểm kê thấy kho hàng thừa hàng hóa thì sẽ ghi nhận kế toán và xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý
Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Trường hợp 1: Nếu chưa tìm ra nguyên nhân, kế toán hạch toán (theo thực tế)

Nợ TK 156: Số hàng thực tế nhập kho

Nợ TK 1331: Số thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn GTGT

Có 331, 111, 112: Tổng giá thanh toán theo hóa đơn

Có TK 3381: Tài sản thừa chờ xử lý

 

Trường hợp 2: Nếu tìm ra nguyên nhân về hàng hóa bị dôi thừa.

Nếu hàng hóa bị dôi thừa tự nhiên (ví dụ: muối để lâu bị ẩm làm tăng trọng lượng) hoặc cuối kỳ không xác định được nguyên nhân:

Nợ TK 3381: Tài sản thừa chờ xử lý

Có TK 711, 632: Ghi tăng thu nhập khác hoặc Ghi giảm giá vốn hàng bán

Nếu xác định hàng hóa thừa là do bên nhà cung cấp đóng gói thừa hàng hóa:

Doanh nghiệp trả lại hàng thừa cho nhà cung cấp:

Nợ TK 3381: Tài sản thừa chờ xử lý

Có TK 156: Trả lại hàng hóa

Doanh nghiệp tiếp tục mua nốt số hàng thừa (nhà cung cấp viết bổ sung hóa đơn):

Nợ TK 3381: Tài sản thừa chờ xử lý

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua bổ sung

Có TK 331, 111, 112: Số tiền còn phải thanh toán cho nhà cung cấp

Lưu ý: Với trường hợp hàng hóa dôi thừa không được phản ánh vào TK 156 (chỉ nhập hàng theo đúng hóa đơn):

Nợ TK 156: Giá trị hàng hóa trên hóa đơn

Nợ TK 1331: Số thuế GTGT đầu vào phải nộp

Có TK 331, 111, 112: Tiền hàng thanh toán

Số hàng thừa coi như giữ hộ người bán, mở sổ sách theo dõi số hàng dôi thừa này đến khi kết thúc xử lý.

Ví dụ thực tế

Công ty Công Minh mua một lô hàng của Công ty ABC với giá trị lô hàng là 100.000.000 đồng. Lô hàng được nhập kho. Đến ngày cuối tháng, công ty có thực hiện kiểm kê hàng hóa thì thấy số  lượng hàng trong kho lớn hơn so với số hàng trên sổ sách là 10.000.000 đồng. Tại thời điểm đó, kế toán Công Minh sẽ ghi nhận như sau

Nợ TK 156: 120.000.000 đ

Nợ TK 133: 10.000.000 đ

Có TK 331: 110.000.000 đ

Có TK 3381: 10.000 đ

 

Ngày mùng 4 tháng sau, kế toán Công Minh nhận đươc thông báo từ phía công ty ABC về việc công ty đã xuất số hàng nhiều hơn so với số hàng trên hóa đơn đã ghi nhân. Công ty Công Minh đồng ý mua lại số hàng đó và Công ty ABC xuất thêm hóa đơn để tra công ty Công Minh. Kế toán sẽ ghi nhận như sau:

Nợ TK 3381 10.000.000 đ

Nợ Tk 1331   1.000.000 đ

Có TK 331   11.000.000 đ

Mời các bạn xem bài viết khác

Tiếp theo

Cách tra cứu Hóa đơn GTGT

Để biết được hóa đơn doanh nghiệp mình đã phát hành thành công hay chưa hoặc …