Doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm?

haivtca Tác giả haivtca 20/01/2015 5 phút đọc
Những doanh nghiệp mới thành lập, doanh thu thường thấp, những khoản chi phí trong doanh nghiệp thường cao nên doanh nghiệp có thể bị lỗ trong những năm đầu. Vậy doanh nghiệp sẽ được phép lỗ trong bao nhiêu năm?
fdi-chuyen-gia-baodatviet.vn_11112250

1. Quy định của Luật phá sản.

Căn cứ Luật Phá sản số tại Điều 4 quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán tức là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy luật phá sản không quy định doanh nghiệp bị lỗ trong bao nhiêu năm thì bị tuyên bố phá sản mà chỉ quy định những doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản thì bị phá sản.

2. Quy định của pháp luật thuế.

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 9 quy định việc xác định lỗ và chuyển lỗ như sau:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

…..

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.”

Căn cứ theo các quy định trên thì doanh nghiệp có số lỗ phát sinh trong kỳ thì được chuyển lỗ liên tục, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ, nếu có số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo.

Tuy nhiên có nhiều bạn hiểu lầm là doanh nghiệp được phép chuyển lỗ trong vòng 5 năm nên doanh nghiệp chỉ được phép lỗ trong vòng 5 năm. Thực tế không có quy định nào quy định doanh nghiệp chỉ được phép lỗ trong bao nhiêu năm.

Kết luận: Pháp luật không quy định doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo