Doanh nghiệp chi tạm ứng lương có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/06/2015 4 phút đọc

Người lao động khi làm việc có thể tạm ứng tiền lương khi có công việc đột xuất. Vậy khi người lao động tạm ứng tiền lương thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ

Doanh nghiệp chi tạm ứng lương có phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Doanh nghiệp chi tạm ứng lương có phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 8, Khoản 2 quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Như vậy khi người lao động tạm ứng tiền lương nếu thu nhập của cá nhân đó chịu thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.

Ví dụ:

Ví dụ 1:

Lương của người lao động là 10 triệu, người lao động ứng trước tiền lương của tháng là 9 triệu.

Thuế TNCN của người lao động là thời điểm chi trả thu nhập chịu thuế nên khi người lao động tạm ứng tiền thì chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN nên doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN.

Thu nhập chịu thuế của người lao động = 9.000.000 – 9.000.000 = 0 đồng.

Ví dụ 2:

Lương của người lao động là 5 triệu, người lao động có việc đột xuất nên xin công ty cho ứng trước 2 tháng tiền lương.

Thu nhập chịu thuế TNCN = (5.000.000 x 2) – 9.000.000 = 1.000.000 đồng.

Thuế TNCN phải nộp = 1.000.000 x 0.05 = 50.000 đồng.

Kết luận:

- Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả tiền lương. Nếu lương của nhân viên đến mức thu nhập chịu thuế TNCN nhưng người lao động ứng trước tiền lương nên doanh nghiệp trả làm nhiều đợt, mỗi đợt thấp hơn mức thu nhập chịu thuế thì doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN.

- Nếu người lao động có tiền lương hàng tháng chưa đến mức chịu thuế TNCN nhưng người lao động ứng trước tiền lương của nhiều tháng dẫn đến thu nhập của người lao động đến mức chịu thuế TNCN thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân.

- Doanh nghiệp hạch toán tiền lương ứng trước của nhân viên trên TK 334 chứ không được hạch toán vào TK 141.

Nợ TK 334

Có TK 111, 112.

Mời các bạn xem thêm : Thời gian thử việc có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tra cứu thông tin nhiều hóa đơn bằng excel

Tra cứu thông tin nhiều hóa đơn bằng excel

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo