Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Dao Huu Linh Tác giả Dao Huu Linh 28/06/2018 6 phút đọc

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Điều này dẫn đến số tiền đóng BHXH sẽ điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội
Mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2, điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định:

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng ( Trước đây là 1.300.000 đồng/tháng).

Đối tượng áp dụng:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Kết luận:

• Từ ngày 1/7/2018, mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu là: 1.390.000 x 20 = 27.800.000 đồng.

• Đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

• Tải toàn bộ nội dung Nghị định 72/2018/NĐ-CP Tại Đây Trên đây, Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ xong bài viết: Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018 Mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Nghị định số 44/2017 của Chính Phủ về mức đóng Bảo hiểm xã hội (/nghi-dinh-442017-cua-chinh-phu-ve-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi/) Phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng nếu Trốn đóng bảo hiểm năm 2018 (/phat-tu-7-nam-phat-tien-1-ty-dong-neu-tron-dong-bao-hiem-nam-2018/) Cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất (/cach-tinh-thue-tncn-nam-2018-moi-nhat/) Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân (/loi-nhuan-duoc-chia-co-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan/) Thu nhập không đóng bảo hiểm xã hội (/thu-nhap-khong-dong-bao-hiem-xa-hoi/)
Dao Huu Linh
Tác giả Dao Huu Linh Admin
Bài viết trước Tuyển dụng - Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán - VP The Light - Lần 02

Tuyển dụng - Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán - VP The Light - Lần 02

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo