Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thì nộp ở đâu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/09/2013 6 phút đọc

Thông thường, khi người nộp thuế muốn nộp hồ sơ khai thuế thì nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Tuy nhiện, trong một số trường hợp đặc biệt, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế lại có sự thay đổi. Vậy các địa điểm mà người nộp thuế thực hiện nộp được quy định theo thông tư 156 - Luật quản lý thuế sẽ là những địa điểm nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các trường hợp cũng như nơi mà người nộp thuế sẽ thực hiện nộp hồ sơ.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Một số trường hợp cụ thể địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định như sau:

a) Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh và hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán được nộp theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 16, Điều 18, Điều 19 và Điều 21 Thông tư này.

b) Hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định.

c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế); Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

d) Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính được nộp tại nơi có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

đ) Trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một địa phương có quy định việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính mà trong đó có quy định thủ tục, hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đó.

Như vậy, Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ các trường hợp về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Hy vọng với thông tin này sẽ giúp ích cho người nộp thuế có thể xác định được địa điểm nộp hồ sơ khai thuế của đơn vị mình

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp và gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Thời hạn nộp và gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo