Đại lý thuế là gì

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Từ Thông tư 117/2012/TT-BTC với thuật ngữ “Đại lý thuế” mới có nhiều hơn số người biết đến, Những đến nay Đại lý thuế về số lượng vẫn còn rất ít so với số lượng Doanh nghiệp trên cả nước. Với số liệu tổng cục thông kê là hai tháng đầu năm, trên cả nước có gần 13.000 (Mười ba nghìn doanh nghiệp) mới được thành lập. Và đến này ở Hà Nội mới chỉ có được hơn 50 đơn vị đủ điều kiện hành nghê Dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý thuế).

Thuật ngữ "đại lý" theo Đại từ điển Tiếng Việt là: "nơi giao dịch hoặc xử lý công việc theo ủy thác của đơn vị sản xuất, thương nghiệp". Có nghĩa là đại lý có thể là "người" được ủy thác bán hay được ủy thác mua hàng hóa, dịch vụ.

unnamed
Đại lý thuế Công Minh

Theo Luật quản lý số 78/QH11do quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 “Đại lý thuế” là: “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế”.

Theo thông số 28/2008/TT-BTC ngày 03/04/2008 “Dịch vụ làm thủ tục về thuế”: là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

Và đến nay Đại lý thuế theo Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 19 tháng 07 năm 2012. “Đại lý thuế” là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Vậy điều kiện để kinh doanh dịch vụ Đại lý thuế là như thế nào:

Căn cứ vào Điều 06, Thông tư 117/2012/TT-BTC quy định doanh nghiệp làm dịch vụ Đại lý thuế phải đủ các điều kiện sau:

  • Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
  • Được xác nhận cấp phép hành nghề của Cơ quan quản lý thuế.

“Nhân viên đại lý thuế”: là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp và làm việc cho đại lý thuế.

“Người dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”: là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi. Các nội dung liên qua: Kế hoạch phát triển Đại lý thuế, Quyền lời và trách nhiệm của Đại lý thuế, Các dịch vụ Đại lý thuế tại Đại lý thuế Công Minh
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đại lý thuế -Giảm gánh nặng về thủ tục thuế

Đại lý thuế -Giảm gánh nặng về thủ tục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo