Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 12/08/2015 5 phút đọc

Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh trong đó có một số nội dung như sau:

Ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 31/7/2015.

Thông tư 92/2015/TT- BTC hướng dẫn các giải pháp để cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ kinh doanh, tăng cường sự kiểm tra, giám sát của Cục Thuế với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh để quản lý theo tiêu chí rủi ro là một trong những giải pháp quan trọng được quy định tại Khoản 12, Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và Cục thuế TP Hà Nội, để có cơ sở xác định doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà nội chuẩn bị cho kỳ lập bộ năm 2016 thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh là giải pháp quản lý để đảm bảo mục tiêu công khai – minh bạch – công bằng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đây là một giải pháp mới, mang tính đột phá trong quản lý của cơ quan thuế.

Cơ quan Thuế đã triển khai phát Phiếu thu thập thông tin đến 100% hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn thành phố Hà nội để thu thập, khảo sát các thông tin của hộ kinh doanh. Các nội dung thông tin trên Phiếu thu thập thông tin là cơ sở dữ liệu để cơ quan thuế tổng hợp, căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để xác định doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh sát với thực tế, đảm bảo phù hợp, công bằng .

Để triển khai và hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu của hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán đúng quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, Cơ quan Thuế mong muốn và đề nghị các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phối hợp với cán bộ đội thuế điền đầy đủ các nội dung trên Phiếu thu thập thông tin, tạo điều kiện cho Cơ quan Thuế hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đúng quy định. Cơ quan Thuế cam kết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đối với công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Mọi ý kiến, thông tin phản hồi của NNT xin được phản ánh qua các địa chỉ trụ sở cơ quan thuế, số điện thoại, email đã được Chi cục thuế quận/huyện cung cấp trên Bảng công khai 01/CKTT-CNKD đã được Chi cục thuế công khai chuyển trực tiếp đến các hộ kinh doanh trên địa bàn và công khai tại trụ sở cơ quan thuế.

Mời các bạn tải Công văn số 59661/CT-HTr tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo