Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 4 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4640/TCT-CS gửi Công ty TNHH Thành An HD vấn đề chuyển đổi phương pháp tính thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4640/TCT-CS

Nội dung Công văn 4640/TCT-CS

Kính gửi: Công ty TNHH Thành An HD.

(Đ/c: Thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số TAHD/CV/150714 ngày 14/7/2015 của Công ty TNHH Thành An HD về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 Khoản 12 và Khoản 13 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính thuế;
  • Căn cứ hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp khấu trừ thuế;
  • Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT/BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Thành An HD tại công văn số TAHD/CV/150714 nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường họp Công ty TNHH Thành An HD từ tháng 1 năm 2015 đã phát sinh doanh thu, đã sử dụng hóa đơn bán hàng và đã kê khai, nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp thì Công ty TNHH Thành An HD tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế trực tiếp cho đến hết năm 2015. Trường họp Công ty TNHH Thành An HD muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ thì lập Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế mới (là phương pháp khấu trừ) theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và gửi cơ quan thuê quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 để được áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2016.

Tải Công văn 4640/TCT-CS

Công văn 4640/TCT-CS tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo